Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Wieżyca i Złota Góra

20 czerwiec 2012r.

Złotą Górę nazwano w okresie międzywojennym Wzgórzem Kirtiklisa; był to wojewoda pomorski, o którego zasługach nic nie wiadomo. W dniu 22 lipca 1966 r. położono tu kamień węgielny pod pomnik, który zostanie zbudowany dla uczczenia bojowników ruchu oporu Pomorza, Widok ze Złotej Góry na jeziora Wielkie Brodno i Ostrzyckie; w głębi pasmo Wzgórz Szymbarskich ze szczytem Wieżycą, Tuż za miejscem przyszłego pomnika Droga Kaszubska zbiega dość stromo w dół ku wsi Brodnica Dolna, która leży na przesmyku między jeziorami Wielkie Brodno i Ostrzyckim. Przesmyk przecina łącząca obydwa jeziora rzeka Radunia. Około 1 km dalej, mniej więcej naprzeciw wysepki na jeziorze wznosi się na północ od szosy Góra Jastrzębia (227 m wys.). Na zboczu jej leży głaz narzutowy o obwodzie ponad 6 m. Z tego miejsca, oddalonego o około 200 m od szosy, roztacza się niezwykle piękny widok na Jezioro Ostrzyckie i dźwigający się znad jego brzegu masyw Wzgórz Szymbarskich ze szczytem Wieżycą, oznaczonym drewnianą wieżą triangulacyjną. Około 1 km dalej wieś Ostrzyce, położona przy wypływie z Jeziora Ostrzyckiego Raduni, podążającej do odległego o kilkaset metrów jeziora Trzebno. Ostrzyce (23,5 km) zostały podarowane w roku 1241 przez księcia Sambora II biskupowi włocławskiemu. Od pierwszych lat XIV w. były to dobra rycerskie, które w 1422 r. zakupili kartuzi od właścicieli Albrechta i Stefana. W trzy lata później następuje ponowna lokata wsi, która obejmuje teraz 14 radeł, tj. jednostek powierzchni, z których każda może być obrobiona parą wołów i radłem. Chłopi mogli korzystać z lasu i łowić ryby w Jeziorze Ostrzyckim, które nazywano wówczas Gołubskim. Był tu również folwark, wymieniony w 1516 r. W roku 1599 było w Ostrzycach 9 gospodarstw chłopskich. W tym czasie kartuzi wypuścili wieś Ostrzyce w dzierżawę. Po wojnach szwedzkich, w początku XVIII w. pozostało tu jedynie 3 chłopów. Obecnie Ostrzyce to wieś rolnicza i częściowo rybacka, a także letnisko. PKS w Brodnicy — 3,5 km, PKP z Wieżycy lub Krzesznej — 4 km. Obok wsi znajduje się ośrodek zarybieniowy Gospodarstwa Rybackiego z Lipusza oraz zbudowana została raczarnia, mająca dopomóc w rozrodzie raka szlachetnego i wychowaniu młodych skorupiaków w warunkach sztucznych.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Wieżyca, atrakcje, Złota Góra