Ustka to miasto przy ujściu Słupi do morza. Port rybacki (przedsiębiorstwa połowowe "Korab">

Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Ustka - historia i zabytki

20 kwiecień 2010r.

Ustka to miasto przy ujściu Słupi do morza. Port rybacki (przedsiębiorstwa połowowe "Korab" i "Łosoś"), zakłady rybne, stocznia (kutry i łodzie ratunkowe, sprzęt pomocniczy), kąpielisko morskie i uzdrowisko. Duży ośrodek wczasowo-turystyczny. Około 18 tys. mieszkańców. Historia We wczesnym średniowieczu przy ujściu Słupi istniała osada rybacka. Od XIV w. dzieje jej związane są ściśle ze Słupskiem. W1337 r. mieszczanie słupscy wykupili od braci Święców ziemię wzdłuż 17-kilometrowego odcinka dolnego biegu Słupi, aż do jej ujścia do morza, wraz z leżącą tam osadą. Przy ujściu rzeki powstał port handlowy. Zawijały tu statki z portów bałtyckich, a nawet Anglii i Holandii. Przywożono: sukno, sól, wina, korzenie i wyroby kuśnierskie. Wywóz obejmował takie towary jak: zboże, ryby, drewno, miód, piwo, wyroby rzemiosła i inne. Duże znaczenie miał handel śledziami i solą sprowadzaną z Kołobrzegu i Lubeki. Handel morski był impulsem do rozwoju osady. W XV w. rozbudowano nabrzeża portowe oraz wybudowano 100-metrowej długości drewniane molo dla statków. Zarząd nad Ustką sprawowała rada miejska Słupska poprzez mianowanego wójta. Wszelkie próby samodzielności Ustki były przez długie lata skutecznie tłumione. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) przyniosła upadek gospodarczy i dewastację urządzeń portowych. Po jej zakończeniu mieszkańcy Ustki zaczęli prowadzić samodzielny handel co doprowadziło do sporów ze Słupskiem. W wyniku narastających konfliktów mieszczanie słupscy najechali zbrojnie Ustkę i siłą przywrócili swoją zwierzchność. W1831 r. Słupsk zrzekł się swoich uprawnień do Ustki, a port przejęło państwo pruskie. Od pocz. XIX w. przeprowadzono prace nad modernizacją portu. Kontynuowano je następnie po roku 1874, m.in. pogłębiono wówczas tor wodny aby umożliwić wejście większych jednostek oraz zbudowano 500-metrowej długości molo. Działały dwie stocznie rybackie, fabryka lodu, rozwijało się przetwórstwo rybne. W poł. XIX w. dostrzeżono walory letniskowe i uzdrowiskowe Ustki. W1870 r. powstało towarzystwo kąpielowe, którego celem była budowa kąpieliska morskiego i zwiększenie napływu gości. Ruch letniskowy przyczynił się do dalszej rozbudowy miejscowości, któraw 1935 r. uzyskała prawa miejskie. Działania wojenne ominęły miasto. Dnia 8 marca 1945 r. miasto zajęły wojska radzieckie. Po wojnie rozbudowano stocznię i przetwórstwo rybne. Powstały nowe osiedla mieszkaniowe, a w nadmorskim lesie liczne domy wczasowe, kwatery prywatne oraz domki letniskowe.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Wybierz się na wczasy nad polskie morze.
atrakcje, wakacje, wczasy, wybrzeże, Ustka, molo drewniane