Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Tolkmicko

20 sierpień 2011r.

Tolkmicko jest małym miasteczkiem, położonym w odległości 24 km od Elbląga, na skraju niewielkiej niziny nadmorskiej, w dość żyznej okolicy obfitującej w wielką ilość sadów. Dostarczają one surowca do miejscowej fabryki przetworów owocowych przerabiającej dziennie ok. 40 ton owoców. Prócz tego rozwinął się tu, dzięki dużym pokładom glinki polodowcowej, przemysł ceramiczny zatrudniający miejscową ludność, która zajmuje się poza tym rolnictwem, rybołówstwem i ogrodnictwem. Do usług rybaków oddany został duży port rybacki oraz Dom Rybaka. Najdawniejsza przeszłość Tolkmicka znana jest jedynie z legend, odnoszących się do czasów staropruskich, kiedy to okolica była gęsto zamieszkana, a ośrodkiem jej był gród położony około 2 km na północny wschód od dzisiejszego miasteczka, nazywamy jeszcze obecnie wałami Tolkmita. Data założenia miasteczka nie jest znana, wiadomo tylko, że posiadało ono prawo miejskie około połowy XIV w. Otoczone początkowo tylko rowem i palisadą otrzymało prawdopodobnie w drugiej połowie XV w. mury obronne z bramami i wieżami. W 1440 roku miasteczko przystępuje do Związku Pruskiego, a następnie bierze czynny udział w wojnie 13-letniej, burzy zameczek krzyżacki położony na sąsiednim wzgórzu i składa przysięgę wierności Kazimierzowi Jagiellończykowi w dniu 19.IV.1454 r. W ciągu wieków Tolkmicko wiele ucierpiało na skutek epidemii, wojen i pożarów. Do roku 1772 mieściła się tu siedziba starostwa tolkmickiego. Do zabytków zaliczyć należy kościół — niszczony przez pożary i przebudowany kilkakrotnie w ciągu wieków — oraz ładne domki przy uliczce koło kościoła. Z dawnych fortyfikacji i starościńskiego dworku nie pozostało najmniejszego śladu. Po wyzwoleniu przez Armię Radziecką w 1945 r. Tolkmicko szybko podźwignęło się ze zniszczeń wojennych i stanowi dziś tętniący pracą i życiem ośrodek przemysłowo-rolniczo-rybacki.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

wczasy, Pojezierze Kaszubskie