Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Legenda Kartuska

17 czerwca 2012r.

Dwa łabędzie uniosły w świetle błyskawic i porywach wichury z wieży kartuskiej dumną panią z Chmielna i odprowadziły ją do jej zamku. Ojciec księżniczka, książę pomorski, zrównał następnie z ziemią siedzibę rozbójnika. Inna legenda łączy historię zamczyska na Zamkowej Górze z Jeziorem Cichym. Oto zaczarowany przed wiekami zamek zapadł się w jezioro. Ale raz przecież pastuszkowi pasącemu owce u stóp Zamkowej Góry dana była szansa ocalenia zamku i jego królewny. Pojawiła się ona przed nim i błagając o przeniesienie przez jezioro obiecywała hojną nagrodę. W trudzie przeprawy pastuszek zapomniał jednak, że lnie wolino mu spojrzeć za siebie. Uczynił to, i wtedy zamek, który już niemal w całości wyłonił się z wody poza nim — znikł. W tymże momencie znikła też zaczarowana królewna. Warto podkreślić, iż różne wersje tej ostatniej legendy — o zaklętej królewiance i zapadłym zamku — spotyka się w wielu zakątkach Kaszub. Znajdują też oine swoje odbicie w literaturze kaszubskiej, między innymi w powieści A. Majkowskiego, o której już była mowa, a także we współczesnej twórczości pisarzy Wybrzeża — Franciszka Fenikowskiego i Lecha Bądkowskiego. Na górę Tamową (ok. 7 km). Wyjście z Kartuz ulicą Wzgórze Wolności, z której przed cmentarzem należy skręcić w lewo na ulicę Chraieleńską. Za cmentarzem mijamy powojenne osiedle domków jednorodzinnych i dochodzimy do silnie zarastającego jeziora Mieleń ko (niegdyś Mielno) o powierzchni 10,17 ha i lustrze wody na poziomie 204 m inpm. Jeziorko zajmuje dno zagłębiania o pochodzeniu wytopisfcowym. Wschodnim jego brzegiem, a następnie przez las idziemy do wsi Kosy, odległej około 2,5 km. Po dojściu do pierwszych domów skręcamy na drogę w prawo i minąwszy wieś wchodzimy zinów do lasu.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Kartuzy, atrkacje, legenda