Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Kosciół w Chmielnie

17 czerwiec 2012r.

Kościół. Pierwotna świątynia w Chmielnie, ufundowana — jak informuje przekaz źródłowy, przez Dąbrówkę (Dąbroca, Damroca) była, jeśli nawet pochodziła z późniejszego czasu (z drugiej połowy XIII w.), bezcennym i zapewne najstarszym zabytkiem budownictwa rodzimego na naszych ziemiach. Drewniana, trzynawowa, wzniesiona na planie ośmioboku zachwycała swym pięknem, o czym świadczą pochwalne wyrazy w protokole powizytacyjnym z 1559 r. oraz w kronice przeora kartuskiego Schwengla z XVIII w. Ten relikt drewnianej architektury ludowej rozebrano mimo dobrego stanu zabytku w 1845 r., nie dokonawszy pomiarów inwentaryzacyjnych czy rysunków. Na jego miejscu stanęła w latach 1845/1846 ceglana szopa, przy której w 1860 r. zbudowano wieżę i którą powiększono w 1887: r. na północnej ścianie W- czesnośredniowieczne grodzisko w Chmielnie Fot. F. Mamuszka We wnętrzu warta jest obejrzenia późnogotycka Pieta wyrzeźbiona z drzewa i polichromowana — może z początku XVI w. Ołtarz główny z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania pochodzi z około 1700 r. Z tego samego czasu pochodzą dwa ołtarze boczne, a chrzcielnica z około 1800 r., zapewne dzieło ludowego rzeźbiarza, i obraz Madonny z około połowy XVII w. Ponadto znajduje się tu obraz św. Mikołaja z XVIII w., XVI-wieczny spiżowy dzwon z gdańskiego warsztatu i dwa XVIII-wieczne feretrony. Z kościołem chmieleńskim wiąże się piękna legenda objaśniająca pochodzenie nazwy wsi od chmielu, który wyrastając na grobie nieszczęśliwych kochanków splatał swe pędy nad kościelnym dachem. Młodym, których za życia dzieliło pochodzenie i majątek — on był synem bogatego gbura (tj. gospodarza), a ona służącą — nawet po śmierci spowodowanej nieszczęśliwą miłością nie pozwolono spocząć razem. Dopiero za przyczyną owego chmielu, odrastającego co noc, przeniesieni zostali do wspólnego grobu. To dziwom chmielowym położyło kres, lecz nazwa: Chmielno pozostała. Dalsze dwie legendy wiążą się z zamkiem Damroki (Dąbrówki). Mówią one o złotych drzwiach i dzwonach z zamkowej kaplicy, zapadłych po zniszczeniu budowli w głębinę Jeziora Białego. Drzwi te kiedyś wyłowili siecią rybacy, lecz gdy zaczęli się kłócić, któremu z nich należy się cenna zdobycz, zatonęły ponownie i podobno nigdy już nikt ich nie zobaczy. Zaś dwa z trzech dzwonów zostały utracone na wieczność przez dziewczynę, która okazała brak wiary we własne siły. Oto zobaczyła ongiś wszystkie dzwony nie opodal brzegu. Gdyby złapała wtedy dzwon największy, mniejsze dopłynęłyby za nim do brzegu. Ale ona pochwyciła najmniejszy i ten tylko zawisł na wieży chmieleńskiego kościoła. Jest to zapewne mowa o zachowanym starym dzwonie, który pochodzi według Frydrychowicza z XVI w. Warto na zakończenie wspomnieć, iż Chmielno ma stare tradycje wolnościowe. W 1848 r. czynne tu było koło Ligi Narodowej Polskiej. Stąd pochodził, urodzony w 1827 r., pisarz i redaktor znanego "Pielgrzyma" — czasopisma pomorskiego — Szczepan Keller. Również w 1863 r. chmielnianie współdziałali z ruchem powstańczym, czego pamiątką jest wykuty z żelaza, a ustawiony na podgrodziu w 1888 r., na 25-lecie powstania styczniowego, krzyż przydrożny. Rok 1906/1907 pamiętny jest w dziejach Chmielna udziałem młodzieży w strajku szkolnym, a w 1919 r. zorganizowała wieś wystąpienia skierowane przeciw władzom niemieckim, które w pierwszych dniach lutego umknęły z tych okolic. Lata okupacji hitlerowskiej przyniosły ciężkie prześladowania i wysiedlenia miejscowej ludności, a pięć osób zostało zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Wyzwolenie Chmielna przez wojska radzieckie nastąpiło 10 marca 1945 r. W okresie powojennym nastąpił znaczny rozwój wsi, która rozbudowuje się szybko i przekształca w duży ośrodek wypoczynkowy i bazę turystów wędrujących przez tereny Pojezierza Kaszubskiego. W Chmielnie prócz gospody i kawiarenki czynne są liczne sklepy i punkty usługowe, rozwija się przemysł ceramiczny, otwarta została świetlica, biblioteka, czynne jest Szkolne Koło Regiono-znawcze. Zbudowano też Agronomówkę oraz okazałą Szkołę Tysiąclecia, której otwarcie nastąpiło 8. IX. 1963 r. Czynny jest również we wsi Ośrodek Zdrowia, a licznie przybywające tu wycieczki szkolne mają do dyspozycji osobny budynek z 44 miejscami noclegowymi i kuchnią samoobsługową.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Chmielno, atrkacje, turystyka