Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Kolbudy- Będomin

20 czerwiec 2012r.

Największą atrakcją tego zakątka jest grodzisko wczesnośredniowieczne położone na krańcu półwyspu wrzynającego się w jezioro po jego południowej stronie. Ma ono kształt czworoboku o wymiarach około 30X40 m. Od dalszej części półwyspu oddzielone jest fosą i wałem, którego szczyt wznosi się do 6,4 m ponad dno fosy, a 3,2 m ponad poziom gruntów w obrębie wału. W okresie, kiedy gród był wykorzystywany, fosę wypełniała woda. Gród ten czynny był w IX i pierwszej połowie X w. Nie był on zamieszkiwany stale, gdyż nie znaleziono w nim śladów budowli, lecz jedynie jamę mieszkalną 3 m szeroką i ponad 3 m długą. Zapewne w czasie wojen chroniła się w nim okoliczna ludność. Można przypuszczać, że w drugiej połowie X w. zdobyły go wojska Mieszka I i zburzyły doszczętnie. W czasie prac wykopaliskowych, prowadzonych w 1963 r., znaleziono tu znaczną ilość skorup, żelazny nożyk oraz mnóstwo kości zwierzęcych. Analiza wydobytej ceramiki wykazała powiązania kulturowe z naczyniami występującymi na terenie Wielkopolski. Według ludowej legendy w wodach jeziora mieszka rusałka Odmina. Ale od czasu, gdy narzeczony jej, młody rycerz z warownego zamku nad jeziornym brzegiem, wbrew danemu jej przyrzeczeniu zdradził jej imię — Odmina nie ukazuje się. Z ową zdradą było zaś tak: gdy rycerz Otomin udawał się na dwór królewski, Odmina przyozdobiła jego szyszak liliami wodnymi, stawiając warunek, iż nie wyjawi jej imienia nikomu. Otomin ryzykując niełaskę nie powiedział królowi, jakie jest imię tej, która mu ofiarowała te kwiaty. Zapomniał o obietnicy dopiero wówczas, gdy spytała go o to piękna królewna. I na próżno już potem wysiadywał nad brzegiem jeziora. Odmina przebłagać się nie dała. Dalej na trasie wieś Lubiewo (12 km), lokowana w 1323 r. Parafię w Lubiewie założyć miał już w 1273 r. rycerz Unisław. Obecny kościół pochodzi z okresu gotyku, wieża i częściowo korpus zachodni z 1658 r., kaplica południowa z 1680 r., hełm z 1684 r. Wyposażenie wnętrza barokowe.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Kolbudy, atrakcje, Będomin