Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Gdynia

23 lipiec 2013r.

GDYNIA Gdynia jest jednym z członów aglomeracji trójmiejskiej, drugim po Gdańsku pod względem wielkości miastem (także w skali wojewódzkiej). Jej terytorium, powstałe po przyłączeniu od 1926 do 1927 około 20 wsi i obszaru leśnego, zajmuje 128 km2, granicząc z morzem na przestrzeni około 14 km. Liczy 246,5 tys. stałych mieszkańców. Krajobraz Gdyni odznacza się malowniczością dzięki występowaniu na terenie miasta takich elementów topograficznych jak kępy nadmorskie (Redłowska i część Oksywskiej), zalesiona na dużych przestrzeniach Wysoczyzną Gdańska (będąca częścią Pojezierza Kaszubskiego), fragment Pradoliny Kaszubskiej, w której mieści się port wewnętrzny, Obniżenie Redłowskie, wykorzystane do przeprowadzenia linii komunikacyjnych, kołowych i kolejowych, biegnących z Gdańska na Pomorze Środkowe i Zachodnie. Cały niemal teren Gdyni i rozległy obszar Zatoki Gdańskiej obejrzeć można z Kamiennej Góry. której północny kraniec wzniesiony 52,4 m n.p.m., usytuowany jest prawie w centrum śródmieścia. Gdynia jest dużym ośrodkiem portowo-handlowym i przemysłowym, a także kulturalnym. Mieści się w niej wielka baza marynarki handlowej i wojennej oraz szkolnictwa morskiego. Wśród wielu gałęzi przemysłu najbardziej znany jest przemysł stoczniowy i rybołówczy. O morskim charakterze miasta świadczy nadto istnienie w nim takich placówek jak Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego, Morski Instytut Rybacki, Muzeum Oceanograficzne i Akwarium, Muzeum Marynarki Wojennej, żaglowiec "Dar Pomorza", i Okręt-Muzeum "Błyskawica". Do najważniejszych instytucji kulturalnych należą: Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miasta Gdyni, Teatr Muzyczny, Teatr Dramatyczny, Młodzieżowy Dom Kultury, liczne kluby, kina itp. Jest również Gdynia ważnym ośrodkiem nauki i oświaty dzięki istnieniu wyższych uczelni, intytutów naukowych oraz dziesiąl szkół średnich i około 40 podstawowych. Od 1920 jest Gdynia celem wycieczek z całego kraju, magnesem turystów, poznających tu obiekty związane z morzem i gospod morską, korzystających z wielu atrakcji, jak np. przejażdżek statkien porcie, zwiedzania oblężonego zawsze przez miejscowych i przyjezdi Muzeum Oceanograficznego i Akwarium, Oglądających panoramę mi z Kamiennej Góry itp. WAŻNIEJSZE DATY Z DZIEJÓW GDYNI 2500—1700 Z późnego okresu neolitu pochodzi materiał ceramic: przed n.e. narzędzia krzemienne, bursztynowy wisiorek, topór mienny odkryte na terenie obecnej Gdyni. 650—100 Odkrycie na terenie dzisiejszej Gdyni blisko 50 przed n.e. nowisk po ludności kultury wschodniopomorskiej z wc nej epoki żelaza. I—IV w. W 1931 odkryto podczas budowy koszar Marynarki \ n.e. / jennej na Oksywiu prasłowiańskie cmentarzysko kult wenedzkiej liczące 170 grobów. VI—XIII Osadnictwo wczesnośredniowieczne, najgęstsze na Oli w. n.e. wiu, gdzie od VI lub VIII do X w. istniał gród, będ ośrodkiem opolnej wspólnoty terytorialnej, podporząd wanej prawdopodobnie w X w. władcom panującym grodzie gdańskim. Drugi gród znajdował się w Obłu; 1212—1214 Norbertanki z Żukowa otrzymały Oksywie i Obłuże księcia Mściwuja I i jego żony Zwinisławy. 1253 Po raz pierwszy osada Gdynia wymieniona w dokumer biskupa Wolimira z Włocławka. Nazwa osady wywodz( jest od miana nie istniejącej już rzeczki Gdyni. 1309 Gdynia przechodzi wraz z zajętym przemocą Pomorz Gdańskim pod panowanie krzyżackie. 1382 Jan z Różęcina ofiarował Gdynię z prawem połowu w morzu klasztorowi Kartuzów z dzisiejszych Kartuz 1488 Kupiec gdański D. Molbeke wybudował na brzegu mors- kim w Gdyni statek o długości 36 łokci (1 łokieć = 0,57 m). Oblęgający Gdańsk Rosjanie spalili Gdynię, zamieszkaną wówczas przez 7 gburów (kmieci), 5 zagrodników, karczmarza i kilku innych. Prusacy konfiskują należące do kartuzów Gdynię i Grabówek oraz norbertańskie Oksywie i Obłuże. Doprowadzenie drogi bitej z Gdańska. Otwarcie linii kolejowej Gdańsk — Gdynia Koszalin. Kilkudziesięciu rybaków z Gdyni i Oksywskich Piasków wybudowało w 1910 prowizoryczną przystań. 24 III założono Towarzystwo Kąpielowe "Weichsel", które wybudowało dom kuracyjny o 16 pokojach, łazienki, małe molo oraz założyło aleję prowadzącą od dworca kolejowego do domu kuracyjnego, dziś ul. 10 Lutego. Bawią w Gdyni letnicy z Polski, m. in. Marian Gawalewicz, znany pisarz oraz Władysław Sikorski, redaktor i współwy-dawca cenionego tygodnika warszawskiego "Wędrowiec". 1904—1914 Dzięki Marii Sikorskiej z Warszawy i jej akcji propagującej Gdynię jako znakomite letnisko nadmorskie przybywają coraz liczniej goście z Polski, a wśród nich Adolf Nowaczyń-ski, Antoni Chołoniewski, Halina Witkowska i inni. Ks. Jan Dorszyński wybudował willę "Gwiazda Morza", Kamila Głuchowska i Maria Nadolska otwarły w 1913 pensjonat "Pomerania", ognisko polskiego życia. W 1914 bawiło w Gdyni około 350 polskich letników. Wybitniejsi działacze kaszubscy: to m. in. Jakub Woiewski, Franciszek Kurr, Elżbieta Skwiercz, Józef Vogt, Jan Radtke, Jan Grubba. W 1910 osiedliły się w Gdyni i mieszkają do dziś siostry wincentki, przybyłe z Chełmna. Prowadziły przed wojną ochronkę, kolonie dla 400 dzieci, w 1. 1936—38 wybudowały przy pomocy miasta szpital (dzisiejszy rozbudowany po 1945 Szpital Miejski przy ul. Migały). 1918—1919 Ożywienie narodowe wśród Kaszubów gdyńskich, restytucja Towarzystwa Ludowego, zorganizowanie 23 XI 1918 polskiej Rady Ludowej. 13 II 1920 Manifestacyjne powitanie szwadronu ułanów polskich Przejęcie przez Jana Radtke władzy nad gminą. Wiceadmi rał Kazimierz Porębski, inż. Tadeusz Wenda przeprowadzają rozpoznanie doliny między Kępą Oksywską i Kamienną Górą i w memoriale do władz wskazują ten teren jakc dogodne miejsce budowy portu. Powstało Towarzystwc Przyjaciół Pomorza z udziałem Stefana Żeromskiego (bawiącego w tym roku w Orłowie), Antoniego Abrahama i innych. 29 V 1921 Uroczyste poświęcenie rozpoczętych robót w porcie, niemieckie próby sabotażu. 13 IX 1922 Sejm RP podejmuje uchwałę o budowie portu "przy Gdyni". 1923 Położenie kamienia węgielnego pod dworzec kolejowy. W tym samym dniu prymas kardynał E. Dalbor w obecności Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego poświęcił port gdyński. Była to tzw. Tymczasowa Przystań Wojenna i Schronisko dla Rybaków z molem o długości 550 m. falochronem długości 170 m i przystanią o długości 150 m, głębokości 7 m. 13 VIII 1923Zawinął do portu pod flagą francuską pierwszy oceaniczny statek "Kentucky". 24 VII 1924 Przekazanie robót w porcie spółce, do której wchodziły 3 firmy francuskie i polskie przedsiębiorstwo budowlane, a później przedsiębiorstwa belgijskie i duńskie. 4 III 1926 Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 10 II nadające Gdyni prawa miejskie. Specjalną ppieką otoczył budujący się port oraz miasto inż. Eugeniusz Kwiatkowski, ówczesny minister przemysłu i handlu. 29 XII Utworzono przedsiębiorstwo "Żegluga Polska" pod kierownictwem inż. Juliana Rummla. 9 V 1927 Kilku przedsiębiorców (inż. W. Andruszkiewicz, inż. Z. Andruszkiewicz i inni) założyło spółkę pod nazwą "Nauta", mająca remontować statki. 22 IX poświęcenie robót przy budowie pierwszego odcinka linii kolejowej Bydgoszcz — Gdynia, ukończonej w 1930. IXUkończenie budowy wieży kościoła przy ul. Świętojańskiej, który od 1926 jest parafialnym Gdyni. 31 XII Powstało przedsiębiorstwo Stocznia Gdańska. Stocznia ta jest poprzedniczką dzisiejszej Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 1928 Powstaje Towarzystwo Dramatyczno-Muzyczne "Pro Ar- te", rozpoczyna działalność orkiestra Marynarki Wojennej. 11 I 1929 Wydzielono Gdynię z powiatu wejherowskiego i utworzono samodzielny powiat miejski. VI Nabyto statek "Colbert", późniejsze "Pomorze", a następ- nie sławny "Dar Pomorza" (obecnie jednostka muzealna). 16 II 1930 Powstało Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe, zwane później Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe (GAL), od 1951 Polskie Linie Oceaniczne (PLO). VI Szkoła Morska została przeniesiona z Tczewa do Gdyni. 1 IX Rozpoczyna urzędowanie komisarz rządowy w związku z powołaniem Komisariatu Rządu, który przejmuje administrację Gdyni. 30VII Fregata "Dar Pomorza" rozpoczęła służbę jako statek szkolny w Polskiej Marynarce Handlowej. Gdynia po przyłączeniu kilku okolicznych wsi liczy 25 tys. mieszkańców. 31VII 1932 Zorganizowano w Gdyni pierwsze "Święto Morza" z udzia- łem około 100 tys. osób z całego kraju. 1933 Port gdyński przewyższył wielkością obrotów towarowych wszystkie porty na Bałtyku* Zakończenie budowy Dworca Morskiego i oddanie go do eksploatacji. Otwarcie w Gdyni Prywatnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych Wacława Szczeblowskiego, zaś w dzisiejszym kinie "Atlantic" prywatnej Galerii Morskiej malarza-marynisty Mariana Mokwy. 1934 W Orłowie Morskim wybudowano molo spacerowe z przystanią dla statków. 15 IX Wyruszył w pierwszą podróż transatlantyk GAL-u m/s

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

wybrzeże, atrakcje, nad morzem, urlop, wakacje, wczasy, wycieczki, Zatoka Gdanska, Gdynia, Trójmiasto, Wypoczynek, Wakacje, Pomorskie, Zabytki