Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Dlaczego woda morska jest słona

21 sierpień 2011r.

Już co najtęższe umysły starożytności zadawały sobie pytanie, skąd pochodzą tak ogromne ilości soli znajdujące się w wodzie morskiej. Gdyby wszystka woda w morzach i oceanach wyparowała, to ich dna pokryłyby się warstwą soli o grubości średnio około 60 m! Leonardo da Vinci, najwszechstronniejszy umysł drugiej połowy XV wieku, obserwował i badał również morze. W jego dziele Codico Atlantico znajdujemy obok rozpraw o falowaniu, o przypływach i odpływach morza, dłuższą wzmiankę na temat "dlaczego woda słoną jest". Z biegiem czasu kształtowały się najróżniejsze teorie i przypuszczenia. Na ogół przypuszcza się, że było to tak: gdy ziemia nasza stygła powoli, otoczona była grubą powłoką chmur, skupiającą znaczną część wody tworzącej się planety. Przez długi czas powierzchnia jej była tak rozpalona, że najmniejsza kropelka wilgoci przemieniała się natychmiast w parę. Gdy tylko skorupa ziemska ostygła dostatecznie, poczęły padać deszcze. Potop taki nie zdarzył się już nigdy potem. Deszcze te, padające bez przerwy dniem i nocą przez setki lat, wlewały się do ukształtowanych uprzednio pustych basenów oceanicznych. Woda deszczowa padając na kontynenty rozpuszczała skały oraz zawarte w nich minerały i unosiła do oceanów. W ciągu wieków morza przybierały coraz więcej soli pochodzenia kontynentalnego i proces ten trwa nadal. Tam, gdzie niegdyś morze zalało lądy a następnie się cofnęło, utworzyły się zbiorniki, z których pod wpływem gorąca i suszy wyparowała woda, pozostawiając sól. Następne tysiąclecia naniosły dalsze warstwy geologiczne i w ten sposób powstały głęboko pod powierzchnią ukryte zbiorniki "kopalnej słonej wody". Mylne jest więc przypuszczenie, że woda morska zawdzięcza swój słonogorzki smak wypłukiwaniu tych właśnie warstw. Słoność wody morskiej liczy się w promille. Średnie zasolenie mórz wynosi 35%o, czyli gdybyśmy jeden litr wody morskiej gotowali aż do zupełnego wyparowania, to na dnie naczynia pozostałyby kryształki soli o wadze 35 g. W tym sól kuchenna stanowi 3A wszystkich składników. Baseny morskie, do których uchodzi dużo rzek, są mniej słone, natomiast morza ubogie w dopływy rzek oraz morza strefy gorącej, gdzie notujemy bardzo intensywne parowanie, są bardziej słone. Śródlądowe położenie Bałtyku daje mu obfity dopływ słodkich wód z około 250 rzek. Z tego też powodu wody jego nie są normalnie słone lecz słonawe (średnio 7,8%), mniejsze na powierzchni i obszarach bardziej odległych od Oceanu Atlantyckiego, większe w głębi i przy cieśninach duńskich. Na powierzchni centralnego Bałtyku stopień zasolenia wód powierzchniowych nie przekracza w zasadzie 10%, w głębi 17%, w cieśninach duńskich wynosi od 20% do 30%.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Wybierz się na wczasy nad polskie morze.
woda morska, nad morzem, słona, Leonardo da Vinci