Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

dalsze wycieczki z Kartuz

03 sierpień 2011r.

DALSZE WYCIECZKI Z KARTUZ Do jez. Białego i Czarnego. Jest to półdniowa wycieczka w kierunku północnym od Kartuz do najwyżej na Pojezierzu położonych jezior — 205 i 202 m npm. Droga do nich prowadzi przez starą kaszubską wioskę Grzybno, a następnie przez Melgrową Górę, Sarnowo, na Uścisk, skąd bardzo ładny widok na okolicę (7 km). Do jez. Lubygość. Jest to wycieczka blisko 30-kilo-metrowa, odpowiednia tylko dla bardzo wytrwałych piechurów lub dla rowerzystów. Udający się pieszo dojeżdżają najwcześniejszym pociągiem do Prokowa (7 km), skąd szosą na Sianowo docierają po 3 km do Jez. Łąki eg o, uchodzącego za jedno z najpiękniejszych na Pomorzu i będącego celem licznych wycieczek. Stamtąd docieramy do Sianowa (3 km), w okolicy którego znajduje się duże jez. Sianowskie, a oddalone o 3 km na południowy zachód jez. Osuszy no spoczywa w malowniczym ujęciu lasów i stromo ku wodzie spadających zboczy wzgórz. Po dalszych 5 km z Sianowa docieramy, minąwszy pod Stryszą Budą rzekę Łebę, do Miracho-w a, niegdyś siedziby wójta krzyżackiego, później starosty .niegrodowego. Do zwiedzenia stary dworek, kapliczka z 1590 roku i koło Nadleśnictwa — Wzgórze Świętopełka, miejsce pomorskich roków sądowych. W okolicy kilka ciekawych rezerwatów przyrody. Dalsza trasa koło leśniczówki Mirachowo (3 km) do słynnego z piękności Jez. K a-miennego (3 km), przy którym leży głaz zwany W i e 1-k i m (lub Diabelskim) Kamieniem, o wymiarach 17 na 5 na 4,75 m. Od kamienia powrót tą samą drogą do wschodniego skraju jez. Lubygość, a następnie południowym jego brzegiem do punktu widokowego „Lechickiej Szczeliny", wzgórza przed następnym, p/zy trasie leżącym jez. K o-cienko. Przed nami otwiera się wielokilometrowa przestrzeń wodna, otoczonego lasami Jez. Potęgowskiego, którego południowym brzegiem podążamy następnie dalej tą samą piękną, leśną drogą, jaka rozpoczęła się koło jez. Lubygość. Po minięciu odgałęzienia zwanego Odnogą opuszczamy las i przez wzgórza, dzielące jez. Junno i Białe docieramy do toru kolejowego i stacji Kamienica Królewska, skąd pociągiem wracamy do Kartuz. (Od wschodniego skraju jez. Lubygość do Kamienicy Król. 9 km). Do Mściszewic. Jest to wycieczka rowerowa lub autobusowa. Trasa prowadzi szosą przez lasy i pola, koło jezior Brodno i Raduńskie, przez miejscowości Ręboszewo, Brodnicę Górną, Borucino i Węsiory. W tej ostatniej wsi wysiadamy i udajemy się najpierw do 3 km odległego lasu nad Jez. Długim, gdzie zachował się tajemniczy zabytek, w postaci kamiennych kręgów, podobnych do słynnych kręgów w Odrach pod Kościerzyną. Trzy kilometry na północ od Węsior leży wieś Mściszewice. Droga u południowego krańca wsi odbiegająca w lewo, zaprowadzi nas po kilkuset krokach do pozostającego pod ochroną pola morenowego, usianego gęsto potężnymi głazami, pozostawionymi ongi przez lodowce. W pobliżu, na pagórku 4 prastare kopczyki, nazwane przez lud „m o g i-ł a m i". Cała bezleśna dziś okolica była zamieszkana od najdawniejszych czasów, o czym świadczą spotykane tu grodziska, groby skrzynkowe oraz wspomniane już kręgi i mogiły. Najpiękniej tu pod koniec sierpnia i we wrześniu, kiedy na ogromnych przestrzeniach, noszących nazwę „Czystych Pól", zakwitają wrzosy. Do Chmielna i Wieżycy. Najwięcej przez turystów uczęszczaną i najtypowszą dla Pojezierza Kaszubskiego jest dwudniowa trasa, wiodąca wzdłuż wielkich jezior do najwyższego wzniesienia na Pomorzu — Wieżycy. Nocleg' w szkolnym schronisku wycieczkowym (na 10 osób) w Chmielnie, gdzie znajduje się również doskonale prowadzona gospoda ZSCh. Powrót do Kartuz pociągiem ze stacji Wieżyca z przesiadaniem w Somoninie. Do Chmielna można jechać pociągiem idącym w stronę Lęborka. Wysiąść należy na stacji G a r c z, skąd 2 km pieszo. Najlepiej jednak odbyć tę wycieczkę (8 km) pieszo koło jeziora Mielenko i przez wieś Ko s y. Droga wiedzie prawie cały czas przez las. 2 km za wymienioną wioską kończy się las i ukazuje się rozległa nizina, na której rozlewają się wody kilku jezior. Nie schodzimy w dół, lecz udajemy się na leżącą na prawo do drogi górę widokową, (Góra Biskupia) lub lepiej na kilkaset metrów na lewo od wylotu drogi położoną górę Tamową (224 m npm.). Z Tamowej wspaniały widok na jeziora, wieś Chmielno i okolicę. Na prawo rozlewa się Jez. Rekowskie, przechodzące ku zachodowi w Jez. Białe. Na lewo wielkie jez. Kłodno, a w głębi za nim Jez. Raduńskie. Schodzimy w dół i przesmykiem między jeziorami udajemy się do Chmielna. W najwęższym miejscu pomiędzy jez. Białym i Kłodno widać wyraźny ślad grodu, który jeszcze w Xlii wieku był siedzibą córki Świętopełka, Damroki. Wieś, do której dochodzimy, jest jedną z najstarszych osad kaszubskich i tu miało być gniazdo rodzinne książąt pomorskich. We wsi należy zwiedzić zakład ceramiczny CPLiA, dawny zakład znanej rodziny N e c 1 ó w, trudniących się od ośmiu pokoleń garncarstwem. Kierownikiem zakładu spółdzielczego jest Leon Necel, który zwiedzającym udziela chętnie wszelkich wyjaśnień. ^ Chmielno-Wieżyca. Długa, kilkunastokilome-trowa trasa prowadzi przez osadę Chmielonko, gdzie do zwiedzenia jest stary młyn wodny nad Radunią, która uchodzi tu do jez. Kłodno, a następnie po południowej jego stronie wpływa do jez. Małe Brodno. Wzdłuż tego ostatniego, minąwszy pięknie położoną wieś Zawory dochodzimy polną drogą do wsi Ręboszewa (6 km od Chmielna). Stąd szosą udajemy się do Brodnicy Dolnej (4,5 km), gdzie przekraczamy znów Radunię, uchodzącą z jez. Wielkie Brodno do Ostrzyckiego. Idąc jego brzegiem dochodzimy do wysepki z zagrodą rybaka i minąwszy ją skręcamy w lewo na Jastrzębią Górę (227 m npm.). Około 200 m od drogi, na zboczu, znajduje Lię głaz, spod którego roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na jezioro Ostrzyckie i panoramę otaczających je lesistych wzgórz. Schodzimy w dół i przeciąwszy jeszcze raz Radunię, odpływającą do jez. Trzebno, mijamy wieś Ostrzyce (wylęgarnia ryb, hodowla raków) i prześliczną leśną drogą nad jeziorem dochodzimy do malowniczo na polance rozrzuconych domków, w których czynne były dotąd obozy młodzieżowe, a które objęło obecnie Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Obok na jeziorze przystań żeglarska oraz skocznia dla pływaków. Po wypoczynku udajemy się na pobliski, najwyższy szczyt Pojezierza Wieżycę (z Brodnicy 7 km), gdzie z wieży widokowej robimy przegląd rozległego terenu kaszubskiego. U podnóża Wieżycy stacja kolejowa o tej samej nazwie, na linii Bydgoszcz — Kościerzyna — Gdynia. Do Kościerzyny. Jest to bardzo ładne miasto (siedziba władz powiatu), o starej i ciekawej przeszłości. Pierwsze wiadomości o Kościerzynie sięgają XIII wieku. Na wzniesieniu, gdzie obecnie znajduje się gmach Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, stał niegdyś zamek książąt pomorskich, późniejsza siedziba starostów polskich. W czasie zaborów Kościerzyna stała się ośrodkiem polskiego życia umysłowego i społecznego na Kaszubach. Plan 6-letni przewiduje dla Kościerzyny budowę zakładów przemysłu bawełnianego, co zapewni pracę ubogiej okolicznej ludności kaszubskiej. Z Kościerzyny najciekawsza wycieczka do Wdzydz Kiszewskich, gdzie zwiedzić warto muzeum typu skansenowskiego (muzeum na wolnym powietrzu) „Chata Kaszubsk a", dzieło Izydora i Teodory G u 1 g o w-s k i c h. Grób ich znajduje się obok na wzgórzu, z którego prześliczny widok na ogromne jezioro rynnowe Wdzydze. Dawne tradycje w dziedzinie wyrobu pięknych haftów kaszubskich pielęgnuje dzisiaj miejscowa Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Dojazd z Kościerzyny do stacji Olpuch-Wdzydze, skąd 7 km pieszo. Druga wycieczka z Kościerzyny do 10 km odległego Będomina, miejsce urodzenia Józefa Wybickiego, twórcy hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła". W dworku będo-mińskim znajduje się siedziba Uniwersytetu Ludowego.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Wybierz się na wczasy nad polskie morze.
wakacje, wycieczki, Kartuzy, Chmielno, Jeziora