Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

 

Pomorskie Prusy Królewskie pod rządami polskimi

16 lipiec 2013r.

Prusy Królewskie pod rządami polskimi (1466— 1772). Odzyskane ziemie nazwano Prusami Królewskiemi i podzielono na trzy województwa, dla lewego brzegu Wisły pomorskie ze stolicą Gdańskiem, dla prawego chełmińskie i mal-borskie. Prusy posiadały tak szeroką aulonomję, że równało się ona niemal unji personalnej z Polską. Miasta Gdańsk, Toruń i Elbląg miały daleko idące prawa wolnych miast, a Gdańsk


Zabytki Artystyczne na Pomorzu

16 lipiec 2013r.

ZABYTKI ARTYSTYCZNE Pomorze nazwał niegdyś hr. Stanisław Tarnowski „krajem pięknych kościołów". Rzeczywiście zabytki architektury kościelnej wybijają się na plan pierwszy, tak pod względem jakości jak i ilości. Dominują kościoły gotyckie, daleko ustępują im kościoły renesansowe i barokowe. Zabytki architektury świeckiej, szczególnie w miastach, są też wcale liczne: zachowało się wiele cennych ratuszów, kamienic patrycjuszowskich,


Renesans na Pomorzu

16 lipiec 2013r.

Renesans pojawia się w Prusach Królewskich później niż gdzieindziej w Polsce, bo dopiero w czwartym dziesiątku XVI wieku w rzeźbie, a w polowie tego wieku w architekturze. Spotykają się tu wpływy włoskie idące od Krakowa z dworu królewskiego i wpływy holenderskie i flamandzkie, przeszczepione w końcu XVI w. do Gdańska przez cały szereg przybyłych z Flandrji i Holandji artystów, a z ich skrzyżowania wyrabia się renesans gdański bardziej pokrewny renesansowi flamandzkiemu niż włoskiemu.