Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

 

Fala morska

28 sierpień 2011r.

Nieodzownym motywem krajobrazu morskiego jest fala. Do wyjątkowych należą dni, kiedy lustro wody nie jest pokryte choćby drobnymi zmarszczkami. Nawet bowiem w porze bezwietrznej obserwujemy często tzw. "falę martwą", będącą następstwem wiatru, który już przeszedł czy ustał.


Latarnie morskie

06 czerwiec 2012r.

USTKA Mroki przeszłości kryją początki tej starej słowiańskiej osady i przystani rybackiej. Wszyscy historycy twierdzą jednak, że osada istniała na długo przed znanymi pierwszymi zapiskami dokumentalnymi z 1310 roku. Pewne jest również, że ludność zamieszkująca tutaj w okresie od XI do XIII wieku była ludnością słowiańską, a głównym źródłem jej utrzymania było rybołówstwo. Od roku 1337 do 1831, to jest przez prawie


Regoujście

06 czerwiec 2012r.

REGOUJŚCIE Port Regoujście jako Portum Rhegemunde wzmiankowany jest po raz pierwszy w dokumencie z 1281 roku, w którym książę Bogusław IV oraz opat klasztoru w Białobokach potwierdzają lubeckie prawo miasta Trzebiatowa, zezwalając jednocześnie miastu na pełną swobodę działania "w porcie zwanym Regoujście" oraz na wolną żeglugę po Redze. Tak więc Regoujście należało do położonego w górnym biegu Regi Trzebiatowa. Żegluga i handel rozwijały się pomyślnie. Miasto rozkwitało i rozbudowywało się. Od 1416 roku Trzebiatów należał do


Niechorze

06 czerwiec 2012r.

NIECHORZE Nowoczesna latarnia morska w Świnoujściu paliła się już od roku 1857; również silne światło świeciło od od 1838 roku w Jarosławcu. Natomiast latarnia w Kołobrzegu posiadała bardzo mały zasięg, a ruch statków wzdłuż zachodniopomorskiego wybrzeża stale wzrastał. Wobec takiego stanu rzeczy na podstawie zarządzenia ministerialnego z dnia 5 grudnia 1860 roku zebrała się specjalna komisja w celu ustalenia wytycznych w związku z potrzebą budowy nowej latarni morskiej, która wypełniałaby lukę w oznakowaniu nawigacyjnym tego odcinka wybrzeża Bałtyku.