Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

 

Mirachowo

20 czerwiec 2012r.

Mirachowo (19 km). Stara osada, która nabrała znaczenia dopiero w XIV w., po zniesieniu kasztelanii chmieleń-skiej i osadzeniu tu pflegera podległego komturowi gdańskiemu. Na czas wojny jego obowiązkiem było między innymi dostarczenie 38 zbrojnych. Zasięg terytorialny tego obwodu obejmował Gowidlino i Sulęczyno na zachodzie, Brodnicę i Ręboszewo na południu, górny bieg rzeki Strzelniczki na wschodzie, Będargowo i Zęblewo na północy. W początkach wojny trzynastoletniej Mirachowo zajęli gdańszczanie i za zgodą królewską trzymali je do około 1470 r. W latach 1473—1772 mieściła się tu siedziba starostów niegrodowych. Urzędowali na tym starostwie między innymi Szczepańscy,