Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

 

Dębina

29 kwiecień 2010r.

Dębina to wieś letniskowa 1 km od morza. 41 km Rowy. ROWY Wieś rybacka i letniskowa przy ujściu Łupawy do morza. Po raz pierwszy wymieniana w dokumentach w 1282 r. jako Rou. Mieszkańcami wsi byli Słowińcy. Ostatnie kaszubskie kazanie wygłoszono w miejscowym kościele w 1799 r. Stary kościół zawalił się w 1844 r. i został rozebrany. Nowy wzniesiono w stylu neoromańskim, w innym miejscu, na pd.-wsch. skraju wsi w 1849 r.


Kluki

28 kwiecień 2010r.

Kluki jako wieś słowińska nad brzegiem jez. Łebsko jest położona wśród bagien i błot, zagubiona osada, do początków naszego stulecia zachowała wiele odrębności opierając się fali germanizacji. W końcu ubiegłego wieku większość mieszkańców stanowili rdzenni Kaszubi, w znaczniej części ze sobą spokrewnieni. 29 rodzin nosiło wówczas nazwisko Klick, 10 Pollex, 8 Reimann, poza tym występowały nazwiska Kirk, Barnów, Wegatzki, Schimanke i inni.