Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

 

Kluki

28 kwiecień 2010r.

Kluki jako wieś słowińska nad brzegiem jez. Łebsko jest położona wśród bagien i błot, zagubiona osada, do początków naszego stulecia zachowała wiele odrębności opierając się fali germanizacji. W końcu ubiegłego wieku większość mieszkańców stanowili rdzenni Kaszubi, w znaczniej części ze sobą spokrewnieni. 29 rodzin nosiło wówczas nazwisko Klick, 10 Pollex, 8 Reimann, poza tym występowały nazwiska Kirk, Barnów, Wegatzki, Schimanke i inni.