Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

 

Zabytki Artystyczne na Pomorzu

16 lipiec 2013r.

ZABYTKI ARTYSTYCZNE Pomorze nazwał niegdyś hr. Stanisław Tarnowski „krajem pięknych kościołów". Rzeczywiście zabytki architektury kościelnej wybijają się na plan pierwszy, tak pod względem jakości jak i ilości. Dominują kościoły gotyckie, daleko ustępują im kościoły renesansowe i barokowe. Zabytki architektury świeckiej, szczególnie w miastach, są też wcale liczne: zachowało się wiele cennych ratuszów, kamienic patrycjuszowskich,