Wczasy nad morzem - wczasynadmorzem.info

na wczasy nad morzem - info!

Wieżyca i Złota Góra

20 czerwiec 2012r.

Złotą Górę nazwano w okresie międzywojennym Wzgórzem Kirtiklisa; był to wojewoda pomorski, o którego zasługach nic nie wiadomo. W dniu 22 lipca 1966 r. położono tu kamień węgielny pod pomnik, który zostanie zbudowany dla uczczenia bojowników ruchu oporu Pomorza, Widok ze Złotej Góry na jeziora Wielkie Brodno i Ostrzyckie; w głębi pasmo Wzgórz Szymbarskich ze szczytem Wieżycą, Tuż za miejscem przyszłego pomnika Droga Kaszubska zbiega dość stromo w dół ku wsi Brodnica Dolna, która leży na przesmyku między jeziorami Wielkie Brodno i Ostrzyckim. Przesmyk przecina


Sianowo

20 czerwiec 2012r.

Sianowo (14 km) jest niewielką wioską położoną na wschodnim brzegu Jeziora Sianowskiego — około 1,7 km długości, do 0,7 km szerokości i ponad 12 m głębokości. Żyje w nim głównie leszcz. Użytkowane jest przez rybaków indywidualnych. Przez Jezioro Sianowskie przepływa rzeka Łeba, do której wpada około pół kilometra na zachód od kościoła, niedaleko szosy potok Dębnica. Nieco dalej odgałęzia się w lewo od szosy polna droga prowadząca do odległego o około 2,5 km jeziora Osuszyno. Leży ono w znacznym zagłębieniu, częściowo jest otoczone lasem.


Mirachowo

20 czerwiec 2012r.

Mirachowo (19 km). Stara osada, która nabrała znaczenia dopiero w XIV w., po zniesieniu kasztelanii chmieleń-skiej i osadzeniu tu pflegera podległego komturowi gdańskiemu. Na czas wojny jego obowiązkiem było między innymi dostarczenie 38 zbrojnych. Zasięg terytorialny tego obwodu obejmował Gowidlino i Sulęczyno na zachodzie, Brodnicę i Ręboszewo na południu, górny bieg rzeki Strzelniczki na wschodzie, Będargowo i Zęblewo na północy. W początkach wojny trzynastoletniej Mirachowo zajęli gdańszczanie i za zgodą królewską trzymali je do około 1470 r. W latach 1473—1772 mieściła się tu siedziba starostów niegrodowych. Urzędowali na tym starostwie między innymi Szczepańscy,


Węsiory

20 czerwiec 2012r.

Z kurhanów znalezionych w Węsiorach wyróżnić trzeba 1 kurhan z kręgami koncentrycznymi, 3 kurhany ze stelami i inne. Większość kurhanów otoczonych jest wieńcem małych kamieni. Ogółem odnaleziono 20 kurhanów, w tym 12 z grobami szkieletowymi, inne z popiołami zmarłych, bądź ze zsypanym do jamy stosem, bądź z nasypem wprost na stos ciałopalny. Groby w kurhanie 6 i 15 wyróżniły się bogactwem


Kolbudy- Będomin

20 czerwiec 2012r.

Największą atrakcją tego zakątka jest grodzisko wczesnośredniowieczne położone na krańcu półwyspu wrzynającego się w jezioro po jego południowej stronie. Ma ono kształt czworoboku o wymiarach około 30X40 m. Od dalszej części półwyspu oddzielone jest fosą i wałem, którego szczyt wznosi się do 6,4 m ponad dno fosy, a 3,2 m ponad poziom gruntów w obrębie wału. W okresie, kiedy gród był wykorzystywany, fosę wypełniała woda. Gród ten czynny był w IX i pierwszej połowie X w. Nie był on zamieszkiwany stale, gdyż nie znaleziono w nim śladów budowli,


Przywidz, Nowa Karczma

20 czerwiec 2012r.

Przywidz istniał już w XIII w. W 1291 r. został wraz z dwiema innymi wsiami przekazany klasztorowi w Elde-nie. Wykupili wieś Krzyżacy w 1347 r. Po roku 1466 Przywidz przeszedł w ręce biskupów kujawskich, a od roku 1500 majętność ta należała bądź do szlachty, bądź do pa-trycjuszy gdańskich. Przywidz był niegdyś miejscem zatargów religijnych, których ofiarą padł, obronny prawdopodobnie, kościół gotycki z drugiej połowy XV w., wzniesiony przez biskupa kujawskiego. Z kolei w 1701 r. zburzono na polecenie biskupa renesansowy kościół ewangelicki,


Kościerzyna

20 czerwiec 2012r.

Po wyzwoleniu nastąpiły duże zmiany w życiu mieszkańców Kościerzyny. Powstały nowe zakłady przemysłowe, jak przedsiębiorstwo "Las", fabryka miodów pitnych, liczne zakłady spółdzielcze i warsztaty rzemieślnicze. W mieście otwarto 8 szkół różnych typów i 2 przedszkola, powstał Powiatowy Dom Kultury, Powiatowa Biblioteka oraz szereg instytucji, a także rozliczne placówki handlowe obsługujące ludność powiatu. O rozroście miasta świadczy zwiększenie się liczby mieszkańców do blisko 13 000 i w związku z tym powstanie nowych osiedli mieszkaniowych. Podjęta


Strona 2 z 3, < Poprzednia  1  [2]  3  Następna >